§ 15-3. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 14-2), 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 15-2).

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-3 «Ikrafttredelse» gir en oversikt over hvilke arbeidsmiljøforskrifter som er opphevet.