§ 13-2. Kontrollstempling og tilbaketrekning av godkjenning av virksomhet som skal drive kontroll av trykkluftsflasker til dykking og åndedrettsvern

Arbeidstilsynet tildeler og fører fortegnelse over kontrollnumre som er tildelt godkjente kontrollører.

Arbeidstilsynet kan trekke tilbake godkjenningen og kontrollstemplet.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 12-2).

Med godkjent kontrollør menes virksomhet med tilsatt sakkyndig person, se forskriftens § 10-3.