Kapittel 12 Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv. etter arbeidsmiljølovens § 18-9

0 Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere kapittel 11).

§ 12-1. Krav til søknaden § 12-2. Vilkår for samtykke