§ 10-3. Kontrollstemplets utforming

Kontrollstemplet skal utformes slik:

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 9-3), 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014).