§ 10-1. Krav om sakkyndig person

Arbeidstilsynet kan godkjenne en virksomhet som har tilsatt en sakkyndig person etter forskrift om utførelse av arbeid § 25-4, som kontrollør av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 9-1), 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014).

Kontroll og merking av trykkluftflasker må bare utføres av sakkyndig person som har gjennomgått kurs i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid § 25-4.