Kapittel 10 Krav til kontroll av flasker for pusteluft til dykking og åndedrettsvern

0 Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere kapittel 9). Overskrift endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014).

§ 10-1. Krav om sakkyndig person § 10-2. Kontrollstempel § 10-3. Kontrollstemplets utforming