§ 8. Oppdatering av informasjon

Den som i henhold til § 4 plikter å deklarere kjemikalier skal uten ugrunnet opphold og av eget tiltak sørge for at opplysningene i produktregisteret blir oppdatert dersom det skjer endringer i informasjonen som kreves i § 5 og § 6. Opplysninger om faktisk mengde som er produsert, importert og eksportert foregående år skal rapporteres senest 15. mars hvert år. Innrapportering skal skje ved hjelp av Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering, Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. Dersom kjemikaliet ikke er deklarert ved hjelp av løsningen for elektronisk deklarering tidligere, skal den ansvarlige samtidig angi informasjon som nevnt i § 6.