§ 9-1. Plikt til å betale gebyr for byggesaksbehandling