§ 9-1. Plikt til å betale gebyr for byggesaksbehandling

For nærmere redegjørelse for ordningen om Arbeidstilsynets samtykke og innkreving av gebyr, se forskrift om administrative ordninger kapittel 12 og 13.