§ 8-3. Inneslutningstiltak i avløpsanlegg

Innendørs bassenger med lufttilførsel og andre prosesser som kan avgi forurensinger til arbeidsatmosfæren, skal være tildekket eller innebygget for å holde mengden av biologiske faktorer og helsefarlige stoffer i arbeidsatmosfæren på et forsvarlig nivå, med mindre det ikke er praktisk mulig.

Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid og bakterieholdige aerosoler kan oppstå i luftebasseng, luftet sandfang, aktivt slambasseng, flotasjonsbasseng, fortykkere, slamlagre og slamvannsbassenger. 

Andre prosessdeler der det avgis hydrogensulfid, aereosoler og bakterier, støv, søl eller sprut, kan være innløpsrist og innløpskanal, sil, sandavvanner, sentrifuge, silhåndspresse, slamutlasting og septikmottak.

Forurensning av arbeidsatmosfæren kan reduseres ved å tildekke eller bygge inn prosessen, kombinert med punktavsug.

Ved valg av materiale for tildekking er det nødvendig å ta hensyn til det korrosive miljøet i noen typer bassenger, både i og over væskefasen. Ved bruk av lette konstruksjoner kan avgrensning med rekkverk være nødvendig.