§ 8-2. Hygiene og rengjøring

Egnede desinfeksjons-, vaske- og toalettmuligheter skal være tilgjengelig for arbeidstakere som utsettes for biologiske faktorer.

Vannkraner bør være slik at de kan utløses av fotocelle eller med foten eller albuen, dersom risikovurderingen viser at det er nødvendig. Desinfeksjonsmidler kan være nødvendige i tillegg til vaskemuligheter. Når det ikke er vaskemulighet, for eksempel ved feltarbeid, må desinfeksjonsmidler stilles til rådighet.

På mindre, ubemannede avløpsanlegg, der arbeidstakerne vanligvis oppholder seg i korte perioder for tilsyn og vedlikehold, må det være håndvask med varmt og kaldt vann.

Septikbil bør ha innretning for håndvask og for spyling av overtrekkstøy.