§ 8-1. Arbeidsplasser med biologisk helserisiko

Arbeidsplasser hvor det forekommer biologiske faktorer som kan innebære helserisiko for arbeidstakerne, skal være utformet på en slik måte at eksponeringen reduseres til et lavest mulig nivå, og slik at antall arbeidstakere som kan bli eksponert blir lavest mulig.

Ved vurdering av helserisiko, se forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1, jf. vedlegg 2, der liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper) fremkommer.