§ 7-2. Resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg

Resirkulering av luft er bare tillatt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke kan medføre helserisiko for arbeidstakerne.
Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier og fra lokaler hvor det utføres varmt arbeid er ikke tillatt.
Forbud mot resirkulering gjelder ikke for arbeid hvor trestøv frigjøres.

Vannkraner bør være slik at de kan utløses av fotocelle eller med foten eller albuen, dersom risikovurderingen viser at det er nødvendig. Desinfeksjonsmidler kan være nødvendige i tillegg til vaskemuligheter. Når det ikke er vaskemulighet, for eksempel ved feltarbeid, må desinfeksjonsmidler stilles til rådighet.

På mindre, ubemannede avløpsanlegg, der arbeidstakerne vanligvis oppholder seg i korte perioder for tilsyn og vedlikehold, må det være håndvask med varmt og kaldt vann.

Septikbil bør ha innretning for håndvask og for spyling av overtrekkstøy.