Kapittel 7. Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren