§ 5-8. Krav til lyssignaler

Signalet fra et lysskilt skal frembringe en lysende kontrast til omgivelsene skiltet står i, i samsvar med de tilsiktede bruksforhold for skiltet. Lyset skal ikke forringe sikten eller synbarheten.
Lyssignalets flate kan være ensfarget eller inneholde et symbol på en nærmere angitt bakgrunn.
Fargene skal være i samsvar med tabellen i § 5-3.
Når lyssignalet inneholder et symbol, skal symbolet oppfylle bestemmelsene i dette kapittel.