§ 5-7. Sikkerhetsskilter som skal brukes

  1. 1.
    Forbudsskilt er skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare.
    Forbudsskilt skal ha:
    • -
      rund form
    • -
      sort symbol på hvit bakgrunn, kantbord og diagonal linje (skrånende nedover fra venstre til høyre tvers over symbolet i 45 ° vinkel i forhold til vannrett) i rødt (rødfargen skal dekke minst 35 % av skiltflaten).
    Forbudsskilt skal være som følger:
  2. 2.
    Fareskilt er skilt som advarer mot risiko og fare.
    Fareskilt skal ha:
    • -
      trekantform
    • -
      sort symbol på gul bakgrunn med sort kantbord og gulfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
    Fareskilt skal være som følger:
    Fareskiltet Generell fare skal ikke brukes for å varsle om farlige kjemiske stoffer eller stoffblandinger, med unntak av de tilfellene der fareskiltet brukes i samsvar med § 5-14 for å markere lagringssteder for farlige stoffer eller stoffblandinger.
  3. 3.
    Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling.
    Påbudsskilt skal ha:
    • -
      rund form
    • -
      hvitt symbol på blå bakgrunn og blåfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
    Påbudsskilt skal være som følger:
  4. 4.
    Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.
    Nødskilt skal ha:
    • -
      rektangulær form eller kvadratisk form
    • -
      hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
    Nødskilt skal være som følger:
    Skiltet Hjertestarter/AED
    Hjertestarter/AED
  5. 5.
    Alarmskilt er skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer.
    Alarmskilt skal ha:
    • -
      kvadratisk form
    • -
      hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
    Alarmskilt skal være som følger:
  6. 6.
    Brannvernskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.
    Brannvernskilt skal ha:
    • -
      rektangulær eller kvadratisk form
    • -
      hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
    Brannvernskilt skal være som følger:

Til punkt 2

Til fareskilt «Brannfarlige stoffer eller høy temperatur»: I mangel av et spesielt skilt for høy temperatur kan dette skiltet anvendes.

Til fareskilt «Oksiderende materiale»: Kan innebære helse-, brann- eller eksplosjonsfare

Til fareskilt «Biologisk fare»: Tilsvarende symbol er fastlagt i rådsdirektiv 90/ 679/EØF av 26. november 1990.