§ 5-7. Sikkerhetsskilter som skal brukes

 1. 1.
  Forbudsskilt er skilt som forbyr handling som, direkte eller indirekte, kan forårsake fare.
  Forbudsskilt skal ha:
  • -
   rund form
  • -
   sort symbol på hvit bakgrunn, kantbord og diagonal linje (skrånende nedover fra venstre til høyre tvers over symbolet i 45 ° vinkel i forhold til vannrett) i rødt (rødfargen skal dekke minst 35 % av skiltflaten).
  Forbudsskilt skal være som følger:
 2. 2.
  Fareskilt er skilt som advarer mot risiko og fare.
  Fareskilt skal ha:
  • -
   trekantform
  • -
   sort symbol på gul bakgrunn med sort kantbord og gulfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
  Fareskilt skal være som følger:
  Fareskiltet «Generell fare» skal ikke brukes for å varsle om farlige kjemiske stoffer eller stoffblandinger, med unntak av de tilfellene der fareskiltet brukes i samsvar med § 5-14 for å markere lagringssteder for farlige stoffer eller stoffblandinger.
 3. 3.
  Påbudsskilt er skilt som pålegger en bestemt handling.
  Påbudsskilt skal ha:
  • -
   rund form
  • -
   hvitt symbol på blå bakgrunn og blåfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
  Påbudsskilt skal være som følger:
 4. 4.
  Nødskilt er skilt som gir opplysninger om nødutganger eller førstehjelps- eller redningsutstyr.
  Nødskilt skal ha:
  • -
   rektangulær form eller kvadratisk form
  • -
   hvitt symbol på grønn bakgrunn og grønnfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
  Nødskilt skal være som følger:
  Skiltet Hjertestarter/AED
  Hjertestarter/AED
 5. 5.
  Alarmskilt er skilt som angir plasseringen av nødstoppinnretninger, alarmknapper, evakueringssignaler og avstengningsmekanismer.
  Alarmskilt skal ha:
  • -
   kvadratisk form
  • -
   hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
  Alarmskilt skal være som følger:
 6. 6.
  Brannvernskilt er skilt som angir plassering av utstyr som skal brukes i forbindelse med brann.
  Brannvernskilt skal ha:
  • -
   rektangulær eller kvadratisk form
  • -
   hvitt symbol på rød bakgrunn og rødfargen skal oppta minst 50 % av skiltflaten.
  Brannvernskilt skal være som følger:

Til punkt 2

Til fareskilt «Brannfarlige stoffer eller høy temperatur»: I mangel av et spesielt skilt for høy temperatur kan dette skiltet anvendes.

Til fareskilt «Oksiderende materiale»: Kan innebære helse-, brann- eller eksplosjonsfare

Til fareskilt «Biologisk fare»: Tilsvarende symbol er fastlagt i rådsdirektiv 90/ 679/EØF av 26. november 1990.