§ 5-3. Varselfarger for skilt

Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:

VarselfargeSkilttypeInstrukser og opplysninger
Rød Forbudsskilt Farlig atferd
Rød Alarmskilt Stopp
Avstenging
Nødstoppinnretning
Evakuer
Rød Brannvernskilt Identifisering og plassering
Gul eller oransje Fareskilt Vær forsiktig
Ta forholdsregler
Undersøk
Blå Påbudsskilt Spesiell atferd eller handlemåte
Påbud om bruk av personlig verneutstyr
Grønn Nødskilt
Nødutgangsskilt
Førstehjelpsskilt
Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr
Grønn Ingen fare Tilbake til normaltilstand

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014).