§ 5-3. Varselfarger for skilt

Skilter som inneholder en varselfarge skal være i samsvar med følgende tabell:
VarselfargeSkilttypeInstrukser og opplysninger
RødForbudsskiltFarlig atferd
RødAlarmskiltStopp
Avstenging
Nødstoppinnretning
Evakuer
RødBrannvernskiltIdentifisering og plassering
Gul eller oransjeFareskiltVær forsiktig
Ta forholdsregler
Undersøk
BlåPåbudsskiltSpesiell atferd eller handlemåte
Påbud om bruk av personlig verneutstyr
GrønnNødskilt
Nødutgangsskilt
Førstehjelpsskilt
Lokaler, dører, utganger, veier, utstyr
GrønnIngen fareTilbake til normaltilstand