§ 5-20. Høytrykkspyling

Der hvor det pågår arbeid med stråleinnretning skal fareområdene være merket.