§ 5-11. Varig skilting og merking

Det skal være varig merking med sikkerhetsskilt der hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare og der hvor det er innført forbud eller ufravikelige krav for å ivareta sikkerheten.
Rømningsveier og utstyr for rømning, redning, førstehjelp og brannslokking skal være varig merket.