§ 4-2. Rømnings- og redningsutstyr

Rømnings- og redningsutstyr skal finnes på steder hvor arbeids- eller rømningsforholdene gjør det nødvendig, for eksempel ved drukningsfare eller at farlig atmosfære kan oppstå.
Kaier, basseng og kummer mv. skal være utstyrt med løs eller fast stige eller annen innretning som gjør det mulig å komme opp uten hjelp fra andre. På kaier og andre steder hvor det er nødvendig, skal redningsbøye, redningshake og eventuelt båt være lett tilgjengelig.
Ved arbeid under jord skal det være mekaniske hjelpemidler for transport, dersom rømning krever store fysiske anstrengelser.
Redningsutstyret skal være funksjonsdyktig og klart til bruk til enhver tid og være lett tilgjengelig.
Oppbevaringssteder for rømnings- og redningsutstyr skal være hensiktsmessig merket.

Arbeidstakere som utfører arbeid i vanskelig tilgjengelige rom, bør være utstyrt med tau og redningssele som gjør redning mulig. Bruk av sikkerhetsvakt må vurderes.

Redningsleider bør gå minst 1 m ned i vannet ved laveste vannstand.