§ 3A-4. Tilgang til dusj og toalett

Det skal være tilgang til låsbar dusj og låsbart toalett i umiddelbar nærhet. Det skal som minimum være tilgang til ett toalett og en dusj per fem arbeidstakere.
Det skal være tilgang til håndvask i tilknytning til toalett. Håndvask skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann.
Det skal være tilgang til atskilt dusj og toalett for kvinner og menn, eller atskilt bruk av dem.
Dusjer skal være tilstrekkelig store og utstyrt med rennende kaldt og varmt vann. Det skal være tilgang til speil. Det må være tilstrekkelig avtrekk for vanndamp.

Innkvarteringen må ha tilgang til dusj og toalett i umiddelbar nærhet. Å kunne benytte toalett raskt tilfredsstiller grunnleggende menneskelige behov. Særlig på nattestid, vil arbeidstakerne også kunne få redusert hvile og restitusjon dersom det ved behov for toalettbesøk er lang vei til toalettet. Særlig når det gjelder toalett, må derfor krav om «umiddelbar nærhet» tolkes strengt.