§ 3A-3. Krav til oppholdsrom

Oppholdsrommet skal være i umiddelbar nærhet til soverommet og skal være utstyrt med tilstrekkelig antall bord og stoler med rygg tilpasset det maksimale antallet arbeidstakere som normalt vil oppholde seg i rommet samtidig. Minimumsareal per person er 1,5 kvadratmeter.
Dersom soverommet er tilstrekkelig stort, kan krav til oppholdsrom ivaretas i soverommet. Forutsetningene i første ledd gjelder da tilsvarende i det kombinerte sove- og oppholdsrommet.
Det bør være tilgang til trådløst internett hvor dette er mulig.

Til § 3A-3 første ledd

I oppholdsrommet skal avslapning og rekreasjon skje.

Til § 3A-3 andre ledd

Dersom kravet til oppholdsrom skal ivaretas i soverommet, må det være plass til seng, bord og stol og innredet slik at det er mulig å bevege seg.

Til § 3A-3 tredje ledd

Informasjons- og underholdningsbehov er i vesentlig grad dekket gjennom internett. Det er likevel ikke internettdekning over alt. Trådløst internett i tilknytning til oppholdsrommet er en anbefaling.

Regler for fornuftig bruk av internett kan eksempelvis gjøres som del av husordensregler.