§ 3-9. Tørk av klær

I virksomheter som helt eller delvis har utendørs arbeid eller når arbeidet for øvrig gjør det nødvendig, skal det være eget tørkerom eller annen mulighet for å tørke vått tøy og fottøy.

Tørkerom bør ligge nær garderobe og må ha tilstrekkelig kapasitet etter antall arbeidstakere og tørkebehov. For eksempel bør det i barnehager være tilpassede løsninger for tørking av ansattes tøy, i tillegg til tørkeplass eller skap for barnas uteklær.