§ 3-8. Rom for renholdsutstyr

Det skal være rom for renholdsutstyr som skal innredes og utstyres i samsvar med den planlagte rengjøringsmetoden.

Rom for oppbevaring og vedlikehold av rengjøringsutstyr må være hensiktsmessig plassert. Det må også finnes skap eller særskilte rom for oppbevaring av rengjøringsmidler osv., enten i eller i nær tilknytning til dette rommet.

For at rommet skal kunne fylle sin hensikt, bør det ha utslagsvask, kaldt og varmt vann og være ventilert med undertrykk. I tillegg må rommet være dimensjonert tilstrekkelig slik at arbeidsoperasjonene som utføres her, ikke blir unødig belastende. I bygg med flere etasjer bør det være flere slike rom, alternativt tappested eller utslagssted i hver etasje. Det må settes av plass til det arbeidsutstyret som vil være aktuelt, for eksempel moppevaskemaskin.