§ 3-5. Spiserom

Virksomheten skal normalt ha spiserom eller tilgang til tilfredsstillende lokaler utenom virksomheten.
Spiserom skal være så stort at det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig.
Spiserom skal være hensiktsmessig innredet, og om nødvendig slik at arbeidstakerne kan tilberede måltider der.

Spiserom bør gi mulighet for pause og avkopling og bør derfor være skjermet for kunder, elever, pasienter osv. og ivareta behov for integritet.

Eksempel på spiserom utenom virksomheten kan være ekstern kantine. Det bør da være pauserom i virksomheten. Spiserom må være tilgjengelig når det er behov for det. Dette betyr for eksempel at kombinasjon av møterom og spiserom normalt ikke er hensiktsmessig.

Det bør være et gulvareal på minst 1,2 m2 per spiseplass og en minste romstørrelse på 6 m2.

Tilberedning av mat vil for eksempel være aktuelt ved overtid og det ikke er mulig å få mat på annen måte, ved arbeid på skift eller ved arbeid på avsidesliggende steder.

Hygieniske forhold må ivaretas på en tilfredsstillende måte.