§ 3-4. Garderobe

Arbeidsplasser skal normalt ha atskilte garderober for kvinner og menn.
Hver arbeidstaker skal ha tilstrekkelig plass for opphengning av tøy o.l.
Dersom forholdene gjør det nødvendig skal det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy.
Garderobene skal gi arbeidstakerne mulighet for å låse inn tøyet sitt i arbeidstiden, og der det er nødvendig skal det i tillegg være låsbare avlukker for å sikre mot tap av verdisaker.
Arbeidstakeren skal ha tilstrekkelig plass til å skifte.
Garderobe skal ha speil og nødvendig antall sitteplasser for skifte av klær og skotøy.
Garderobe skal ha tilfredsstillende ventilasjon.

Atskilte garderober er hovedregelen. Behov og den enkeltes integritet må legges til grunn for vurderingen. Selv i små virksomheter må atskilte garderober vurderes ut fra arbeidets art og behovet for å skifte til eller fra arbeidstøy. Tilrettelegging for fysisk aktivitet blant arbeidstakerne, for eksempel å sykle til og fra jobb, bør også tas med i vurderingen av behovet for garderober.

I større virksomheter med aktiviteter som ikke krever atskilte skap eller omkledning til arbeidstøy, vurderes arealbehovet blant annet ut fra samtidighet i bruk.

Garderobe bør ligge i tilknytning til vaskerom eller være kombinert med vaskerom. Garderobe bør ikke ha innsyn. Dette betyr normalt at garderoben må etableres i et eget rom.

For at arbeidstakerne skal ha tilstrekkelig plass til tøy, må garderoben innredes med garderobehyller, avlukker, garderobeskap eller liknende.

Er arbeidsplass og garderobe i atskilte bygg, bør arbeidstakeren kunne henge yttertøy i rom, gang eller liknende i tilknytning til arbeidsplassen på steder som er fri for støv og lukt som kan sette seg i tøyet.

Arbeidstakere som er utsatt for skitt eller støv i arbeidet, må ha atskilte skap for privat tøy og arbeidstøy.

Arbeidstakere som arbeider med eller kan være eksponert for stoffer som

  • er helsefarlige,
  • er kreftfremkallende eller mutagene,
  • kan medføre smittefare,
  • avsetter lukt i tøy og liknende,

må ha garderobe for privat tøy og garderobe for arbeidstøy og vaskerom med dusj i hensiktsmessig tilknytning til garderobene. Avsug direkte fra skap for oppbevaring av arbeidstøy bør vurderes for å redusere lukt i garderoben. Trygg oppbevaring av personlig verneutstyr som kan være forurenset, må vurderes spesielt.

Ved mindre avløpsanlegg der arbeidstakeren vanligvis oppholder seg i korte perioder for tilsyn og vedlikehold, må det normalt være adskilte garderobeskap for gangtøy og overtrekkstøy og håndvask med varmt og kaldt vann. Se også § 8-2 «Hygiene og rengjøring».

Det vises også til SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 379.205 «Garderober for ansatte og publikum».