§ 3-3. Gravide og ammende

Gravide og ammende skal ha mulighet for å legge seg ned og hvile under egnede forhold.

Egnede hvileforhold for gravide eller ammende kan være personalrom som bare brukes i en begrenset tid, på eget arbeidsrom eller andre steder (spesielt tilrettelagte hvilerom) hvor de kan være uforstyrret.