§ 3-2. Dimensjonering og innredning av personalrom

Ved dimensjonering av personalrom skal det blant annet tas hensyn til:
 1. a.
  arbeidets art,
 2. b.
  det største antall arbeidstakere som normalt skal bruke rommet samtidig,
 3. c.
  at det skal utstyres med et antall bord og stoler med rygg som er tilpasset antallet arbeidstakere,
 4. d.
  at virksomheten skal kunne sysselsette både kvinner og menn. I personalrom skal det ikke plasseres eller installeres annet utstyr enn det som er knyttet til den naturlige virksomheten i rommet.