§ 3-2. Dimensjonering og innredning av personalrom

Ved dimensjonering av personalrom skal det blant annet tas hensyn til:

  • a) arbeidets art,
  • b) det største antall arbeidstakere som normalt skal bruke rommet samtidig,
  • c) at det skal utstyres med et antall bord og stoler med rygg som er tilpasset antallet arbeidstakere,
  • d) at virksomheten skal kunne sysselsette både kvinner og menn. I personalrom skal det ikke plasseres eller installeres annet utstyr enn det som er knyttet til den naturlige virksomheten i rommet.