§ 3-1. Plassering av personalrom

Personalrom skal være hensiktsmessig plassert i forhold til personalinngang og arbeidssted.

Behovet for nærhet til toalettet og pauserom kan ofte være viktigere enn nærhet til for eksempel garderobe eller spiserom. Både avstander og mulighet for å forlate arbeidsstedet uten vesentlig hinder må legges til grunn ved plassering av personalrom, spesielt toaletter.

Hovedregel er personalrom i samme bygning som arbeidsplassene.