§ 2-8. Romhøyde

Romhøyden i arbeidsrom og i personalrom skal avpasses i forhold til rommets gulvareal og den virksomheten som drives der. Det skal særlig tas hensyn til ventilasjonsanlegg, belysning og innredningens dimensjoner.

Netto romhøyde i arbeidsrom bør ikke være under 2,7 m. I arbeidsrom som har skråtak, bør den midlere romhøyden ikke være under 2,7 m. Romhøyden skal ikke være under 2,2 m der det er påregnelig at mennesker skal stå oppreist.

Arbeidslokaler med areal mindre enn 40 m2 kan ha midlere romhøyde ned til 2,4 m.

Midlere romhøyde i spiserom inntil 60 m2 bør ikke være under 2,4 m og i spiserom over 60 m2 ikke under 2,7 m.

Garderober, vaskerom, dusjrom og toaletter kan ha netto romhøyde ned til 2,2 m.