§ 2-6. Gulv og dekker

Gulv og dekker skal være fri for farlige ujevnheter, hull og helninger og være faste og stabile slik at tilsiktet bruk av kjøretøyer og transportinnretninger kan skje på en sikker måte.
Gulv i arbeidslokaler, på lasteramper, varemottak o.l. skal være jevne og behagelige å gå på og med en utforming og overflate som motvirker at gulvet blir glatt.
Gulv i arbeidslokaler og personalrom skal kunne rengjøres slik at det oppnås en tilfredsstillende hygienisk standard.

Harde betong- eller steingulv er mer belastende for bein og rygg enn mykere materialer. Matter ved arbeidsplasser og støtdempende sko kan redusere belastningen.

Nivåforskjeller i gulvet bør unngås der hvor traller og liknende hjelpemidler brukes. Nivåforskjeller må markeres tydelig og være godt belyst.

Dersom gulvet, for eksempel av hygieniske årsaker, ikke kan gjøres sklisikkert, må det kompenseres med rutiner for renhold, gulvmatter, egnet skotøy eller liknende.