§ 2-3. Arbeidsbord

Arbeidsbord og arbeidsbenker skal være tilstrekkelig store slik at det er mulig med en hensiktsmessig og fleksibel plassering av arbeidsutstyret.
Ved fare for uheldig muskelbelastning, for eksempel ved arbeid med dataskjerm, skal det være tilstrekkelig plass for støtte til underarmer og hender.
Arbeidshøyden skal kunne tilpasses gode arbeidsstillinger.

Det bør være enkelt å regulere høyden, særlig når flere personer deler samme arbeidsplass. I noen arbeidssituasjoner er det hensiktsmessig at bordet også kan tilpasses stående arbeid. Reguleringsspaker, bordbein og skuffseksjoner og ledninger må ikke være til hinder for en god arbeidsstilling.