§ 2-2. Arbeidsstol

Arbeidsstolen skal være stø, gi brukeren bevegelsesfrihet og muliggjøre en stabil og bekvem stilling. Stolen skal om nødvendig motvirke overføring av vibrasjoner.
Ved fare for uheldig muskelbelastning, for eksempel ved arbeid med dataskjerm, skal stolsetet være regulerbart i høyden og stolryggen være regulerbar i høyde og skråstilling. Om nødvendig skal stolsetet også være regulerbart i dybden.
En fotstøtte skal stilles til rådighet for dem som ønsker det.
Underarmsstøtte skal ved behov kunne påmonteres.

Det bør være enkelt å endre innstillingene når man sitter på stolen. Stolen bør gi god støtte i korsryggen. Er det hjul på stolen, må de være tilpasset behovet for forflytting i arbeidet og gulvbelegget.

Armlener må ikke hindre gode arbeidsstillinger ved å hindre nær plassering til bord, arbeidsutstyr eller arbeidsoppgave. Armlener bør støtte minst to tredjedeler av underarmen, ha god bredde, være regulerbar i høyden og ikke ha glatt overflate.

Stoler i maskiner eller kjøretøy bør være vibrasjonsdempet med merking av vibrasjonsnivå, angitt i forskrift om maskiner. Se også forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 «Arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner».