§ 2-19. Mekanisk personbefordring

Mekanisk personbefordring som rulletrapper, rullende fortau, heiser mv. skal være installert og virke på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. De skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsinnretninger, og med lett kjennelige og tilgjengelige nødstoppmekanismer.

Bestemmelsen gjelder også for mekanisk personbefordring under jord, som for eksempel gruvetog, sjaktheiser osv. Se også forskrift om utførelse av arbeid kapittel 27 «Bergarbeid».