§ 2-17. Tilgang til drikkevann

Arbeidstakerne skal ha tilgang til drikkevann.