§ 2-12. Synsforhold

Det skal være gode farge- og kontrastforhold uten for store luminansforskjeller innen synsfeltet, idet det tas hensyn til arbeidets art og arbeidstakerens syn.
Arbeidsplasser skal være utformet slik at forstyrrende reflekslys eller kontrastblending som kan vanskeliggjøre arbeid ved dataskjermer, maskiner, avlesingen av instrumenter o.l. unngås ved å samordne arbeidsplassens og arbeidsstasjonens utforming med de kunstige lyskildenes plassering og tekniske karakteristika. Lyskilder som vinduer og andre åpninger, gjennomsiktige eller gjennomskinnelige vegger samt utstyr og vegger i lyse farger skal ikke forårsake direkte blending og gi så lite reflekser som mulig.
Vinduer skal være utstyrt med en hensiktsmessig regulerbar blendingsanordning for å dempe dagslyset som faller inn over arbeidsplasser med dataskjerm.

Luminans er et uttrykk for hvordan lys fra omgivende flater oppfattes av øyet, avhengig av lyset som treffer flaten og dens reflekterende egenskaper. Store forskjeller i luminans innenfor synsfeltet gir anstrengende synsforhold og forskjellene bør ikke være større enn 1 : 3. Det vises for øvrig til kommentarene til § 2-11.

Gode synsforhold krever mer enn bare tilstrekkelig lysstyrke (lux). Rette lyskilder og plassering av lyskilder, plassere arbeidsplasser etter vindusflater og andre lyse flater kan ha stor betydning. Allmennbelysning og plassbelysning må sikre tilstrekkelig belysning og passende kontrast mellom arbeidsplassen (for eksempel dataskjerm) og omgivelser. Plassbelysningen bør være regulerbar.

Reflekser og blending er vanlige årsaker til anstrengende synsforhold, særlig ved arbeid ved dataskjerm. Det er flere årsaker til blending:

  • Direkte blending fra vindu og belysning.
  • Kontrastblending når forskjellen mellom mørke og lyse flater er stor. Endring av blikkets retning fra mørk til lys flate kan gi en slik blending.
  • Refleksblending, indirekte blending via blanke flater som dataskjermflater, vinduer, plakater, bilder, pyntegjenstander og vegger.
  • Overgangsblending ved brå forandringer i belysning for eksempel ved forflytning fra rom med sterk belysning til rom med svak belysning eller omvendt.