Kapittel 2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler