Forskningsrapporter bestilt av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet innhenter noen ganger kunnskap om arbeidsmiljø i Norge ved å lyse ut prosjekter til eksterne forskningsinstitusjoner. Du finner sluttrapportene fra disse prosjektene her. 

2018

Rapport fra Fafo:
Varsling i norsk arbeidsliv 2018 (fafo.no)
Rapport fra IRIS:

pdf Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og store byggeplasser.pdf

2015

Rapport fra FAFO:

pdf Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014.pdf

Rapport fra STAMI:

pdf Forprosjekt - Støvreduksjon ved bergboring.pdf

2014

Rapport fra Fafo og NTNU:
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien.pdf (fafo.no)

2013

Rapport fra STAMI: 

pdf Støy i arbeidslivet.pdf

2012

Rapport fra FAFO:

pdf Status renholdsbransjen 2012.pdf