Fortsatt utfordringer i varebilbransjen. – Urovekkende.

Publisert 08.02.2023 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En varebil som lastes opp

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Varebilbransjen er fortsatt preget av regelverksbrudd. Det viser en ny rapport fra a-krimsenteret i Oslo som har gjennomført jevnlige kontroller med bransjen i Oslo og omegn i 2022.  

– Det er urovekkende at det fortsatt er så mange brudd på ulike etaters regelverk, sier Gro Smogeli, leder for a-krimsenteret i Oslo.  

Bransjen har vært kontrollert gjennom flere år, men det er lite som tyder på positiv endring siden forrige rapport fra a-krimsenteret kom i 2019.  

A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller gjennom 2022. Kontrollene har avdekket et bredt spekter av arbeidslivskriminalitet, som svart arbeid og omsetting, unndragelse av skatter og avgifter, brudd på arbeidsmiljøloven og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Det ble også funnet indikasjoner på trygdesvindel.  

Risikobransje for a-krim 

Varebilbransjen er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Det er enkelt å opprette transportfirma, flere ledd i leverandørkjeden, samt mange småaktører. I tillegg er bransjen i mindre grad regulert enn transportbransjen over 3,5 tonn.  

–Det er lave kompetansekrav for å jobbe som sjåfør eller hjelper på bil. 88 prosent av de kontrollerte var utenlandske statsborgere. Mange var nyankomne med liten tilknytning til Norge. De har utfordringer med forståelse av språket, og kjenner heller ikke sine rettigheter og plikter, sier Smogeli. 
 
De seriøse bedriftene som følger lover og regler, får svært krevende konkurransevilkår i møte med useriøse aktører. Både arbeidsgivere og oppdragsgivere kan bidra til å minimere handlingsrommet til useriøse og kriminelle aktører i bransjen. 

Positive tendenser 

En tverretatlig prosjektgruppe for forebygging av kriminalitet i varebilbransjen lanserte midtveis i 2022 en veileder for forebygging av kriminalitet i varebilbransjen.  

– Høsten 2022, gikk en del store bransjeaktører ut med at de ansetter egne sjåfører. Dette er veldig positivt for bransjen. Kontrollresultatene våre viser at det fortsatt er mye å ta tak i, og vi vil derfor ha oppmerksomhet på bransjen i tiden fremover, både i kontroll og veiledningssporet, sier Smogeli.

Ikke overraskende

Arbeidstilsynet er ikke overrasket over resultatene.

–  Dette stemmer godt med det bildet vi har på denne bransjen også i Arbeidstilsynet og viser at det fortsatt er behov for både kontroll og veiledning i transportbransjen, sier Torgeir Moholt som leder seksjon arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

– Vi skal fortsette samarbeidet med andre kontrolletater og politiet, sier Moholt.

–Og vi skal fortsette å holde et øye med bransjen spesielt med tanke på mulig utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Fakta om a-krimsenteret i Oslo

  • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.  
  • A-krimsenteret skal arbeide med formålet å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Oslo. 
  • Senteret er lokalisert i Oslo, og ble etablert i 2015.  
  • Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.   
  • A-krimsenteret i Oslo er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De øvrige a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.