Bare tre av ti unge vet hvor mye de skal ha i overtidsbetaling

Publisert 08.07.2021 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I en fersk undersøkelse sier åtte av ti unge at de skal jobbe i sommer. Men mange av dem vet ikke nok om rettighetene de har i arbeidslivet.

Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet i en sommerjobb. Etter et år preget av nedstengning og pandemi, er det ekstra kjærkomment for mange å få arbeidserfaring og tjene penger.

– Det er viktig at de unge får en god start i arbeidslivet. For å få til det må både de unge og deres arbeidsgivere ha god kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder i ansettelsesforholdet, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Ung kvinnelig butikkmedarbeider som jobber i kassa på en dagligvarebutikk

LES NØYE GJENNOM ARBEIDSKONTRAKTEN: Unge som skal ut i arbeid bør sette seg godt inn i hvilke rettigheter de har i en jobb, og at de ikke signerer en arbeidskontrakt før de har gått grundig gjennom den.  (Foto: Benedikte Skarvik/Arbeidstilsynet)

Fire av ti unge vet ikke når de kan ta pause

Unge arbeidstakere er ikke alltid like bevisste på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. I en ny undersøkelse, gjennomført i aldersgruppen 18–26 år av Respons Analyse for Arbeidstilsynet, kommer det frem at

  • bare tre av ti vet at de har krav på minimum 40 prosent av timelønna i overtidsbetaling.
  • rundt halvparten vet at skriftlig arbeidskontrakt skal være underskrevet med en gang man starter i jobben hvis sommerjobben varer én måned eller kortere.
  • seks av ti vet ikke at de skal få beskjed senest to uker på forhånd når de skal jobbe hvis de jobber etter vaktliste.
  • fire av ti vet ikke hvor lenge de må jobbe før de har rett på pause. Man har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

– Resultatene fra undersøkelsen samsvarer godt med erfaringene vi gjør oss på tilsyn, sier Trude Vollheim.

I overnattings- og serveringsbransjen, som har svært mange unge arbeidstakere, har Arbeidstilsynet vært på 2 200 tilsyn fra 2018 til 2020.

– Vi ser at de aller fleste har arbeidskontrakt, men at kontraktene ofte er mangelfulle. Det vi avdekker flest brudd på, er nettopp overtidsbetaling, så her er det viktig at de unge selv vet hva de har krav på, og stiller krav til sin arbeidsgiver, oppfordrer Vollheim.

Finn nyttig informasjon for deg som er fersk i arbeidslivet: 

Ungdom i arbeid 

Vet at de alltid skal ha arbeidskontrakt

Undersøkelsen gir også grunn til optimisme. Ni av ti unge vet at de alltid har krav på arbeidskontrakt, uavhengig av om de skal jobbe heltid eller deltid, eller om det «bare» er en sommerjobb. Ni av ti vet også at det er «sjefen min» som har ansvar for opplæringen de skal få, noe som er svært viktig for helsa og sikkerheten, spesielt for de som har lite jobberfaring.

– Arbeidstilsynet har i mange år satset på veiledning av unge arbeidstakere, og det er gledelig å se at mange har lært at de skal ha arbeidskontrakt og opplæring. Samtidig ser vi at det er et stort behov for mer informasjon og opplæring, og de nye i arbeidslivet er blant de vi kommer til å prioritere i tiden fremover, sier Vollheim, og oppfordrer de som har spørsmål til å ta kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste.

Her kan du stille spørsmål

– Les kontrakten nøye før du signerer

Hun råder unge som skal ut i arbeid til å sette seg godt inn i hvilke rettigheter de har i en jobb, og at de ikke signerer en arbeidskontrakt før de har gått grundig gjennom den.

– Vi ser eksempler på arbeidskontrakter hvor arbeidsgivere verken betaler minstelønn eller gir lovpålagt overtidsbetaling. I tillegg er det noen arbeidsgivere som krever at arbeidstakerne betaler bøter hvis de åpner butikken for sent, hvis gjestene stikker fra regningen eller den ansatte ødelegger noe. Da kan sommerjobben fort bli lite lønnsom. Be gjerne noen med mer arbeidserfaring om å lese gjennom kontrakten sammen med deg før du signerer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Les også: 

Tips til deg som skal ut i sommerjobb

 

Les mer

På siden vår om Ungdom i arbeid kan du blant annet lese mer om hva du må tenke på før du begynner i en jobb, og om arbeidstid, overtid, pauser, ferie og feriepenger. 

 

Relaterte artikler