Artikler

Ilustrasjon av lastebil

NY BRANSJE I PORTALEN: Tilsette innan godstransport kan no finne kunnskap om bransjen sin og verktøy for å ta tak i eigne arbeidsmiljøutfordringar i Arbeidsmiljøportalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen

Nyhet

Godstransport – ny bransje i Arbeidsmiljøportalen

No kan verksemder innan godstransport finne innsikt om eigen bransje og tilpassa verktøy for eit betre arbeidsmiljø i...

Publisert 27.10.2023
Lesetid: 3 min
Illustrasjon av folk som jobber i et kontorlandskap
Nyhet

Europa: Færre skadar og dødsfall på arbeidsplassen, meir emosjonelt stress

Korleis har arbeidsmiljøet i Europa utvikla seg over to tiår? EU sitt byrå for sikkerheit og helse på arbeidsplassen, EU-OSHA,...

Publisert 26.10.2023
Lesetid: 3 min
Illustrasjon som viser tre arbeidstakere som ser på en person som står ved en tavle og peker på et bilde med ordene HMS-plan ansvar og prioritet

VIKTIG VIRKEMIDDEL: Systematisk HMS-arbeid er virksomhetenes viktigste virkemiddel for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Illustrasjon: Arbeidstilsynet 

Nyhet

– Flere må jobbe systematisk med helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet sitt

En ny undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at de aller fleste virksomheter gjennomfører risikovurderinger og tiltak på én ell...

Publisert 20.10.2023
Lesetid: 5 min
Bildet viser en lærer som står foran ei tavle. Man ser ryggen på flere voksne som sitter og står i klasserommet.

INNSATS I SKOLEN: Arbeidstilsynet vil den kommande tida gjennomføre eit rettleiingsopplegg om førebygging av vald og truslar i ei rekke kommunar. Bildet er henta frå kampanjen "Ei lita bekymring", som handlar om truslane lærarane kan bli utsette for i klasserommet. FOTO: Skjermdump. 

Nyhet

Arbeidstilsynet skal rettleie skolane i korleis dei kan førebygge vald og truslar

I månadene som kjem, inviterer Arbeidstilsynet ei rekke skolar over heile landet til rettleiing om førebygging av vald og...

Publisert 19.10.2023
Lesetid: 5 min
Smelteovn som heller glødende masse over i en form

FOREBYGGE KOLS: Kjemikaliene de som jobber i smelteverksindustrien kan utsettes for, kan gi negative helseeffekter, som for eksempel kols. Illustrasjonsfoto

Nyhet

Færre utsettes for helsefarlige kjemikalier ved smelteverk

Etter å ha fulgt opp 17 smelteverk i Norge over en tiårsperiode, har vi sett en stor forbedring i eksponeringen for...

Publisert 13.10.2023
Lesetid: 3 min
Illustrasjon av mennesker i ulike yrker med digitale verktøy.

DIGITALT ARBEIDSLIV: Hvordan påvrker digitalisering arbeidsmiljøet? ILLUSTRASJON: EU-OSHA

Nyhet

Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv

Digitalisering skaper nye muligheter for effektivitet og produktivitet, men også nye utfordringer i arbeidsmiljøet. Nå settes...

Publisert 05.10.2023
Lesetid: 2 min
Bildet viser en mann og ei kvinne som sitter i et åpent kontorlandskap. De snakker sammen.

VIL ENDRE: I en fersk rapport foreslår Arbeidstilsynet flere regelendringer som skal styrke arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet i Norge. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynet vil styrke reguleringen av det psykososiale arbeidsmiljøet

Gjennom å tydeliggjøre hva som ligger i lovens krav, vil Arbeidstilsynet gjøre det enklere å jobbe systematisk og styrke...

Publisert 28.09.2023
Lesetid: 6 min
En mann og en dame som står i en trapp og smiler

ROM FOR FORBETRING: Fleire verksemder har bedriftshelseteneste, men tilsyn viser at fleire kan bli betre i bruken av BHT. Foto: Arbeidstilsynet

Nyhet

Fleire verksemder har avtale med bedriftshelseteneste

Arbeidstilsynet sitt tilsyn første halvår i år viser at fleire verksemder som er pålagde å ha bedriftshelseteneste (BHT) faktis...

Publisert 27.09.2023
Lesetid: 2 min
Inspektør i bilverksted

En av våre ansatte fotografert i et bilverksted. Foto/rettigheter: Arbeidstilsynet

Slik jobber Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal bidra til at ansatte ikke blir syke av arbeidet eller skadet på jobb. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge...

Publisert 27.09.2023