Artikler

Bildet viser direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet som sitter ved et skrivebord.
Meninger

Lytt til den som våger å varsle

Når det varsles om seksuell trakassering, er det avgjørende at den som sier ifra blir tatt på alvor og at problemet tas tak i.  

Publisert 22.02.2023
Lesetid: 3 min
Bildet viser et indsutriområde med tre store tanker i forgrunnen.

FARLIGE KJEMIKALIER: Arbeidstilsynet vil i år se nærmere på hvordan virksomhetene jobber med vedlikehold og tilstandskontroll. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Tilsyn for å hindre storulykker

Vedlikehold, med spesielt søkelys på aldring av anlegg og utstyr, er hovedtema for tilsyn med storulykkevirksomheter i år.

Publisert 22.02.2023
Lesetid: 3 min
Eksos som kommer ut av eksospotta på en blå bil

UTSATT FOR DISELEKSOS: Yrkesgrupper som er utsatt for å bli eksponert for dieseleksos er blant annet mekanikere, lastebil- og trailersjåfører, brannfolk, bygningsarbeidere og veiarbeidere. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser

Dieseleksos kan være helseskadelig, og kan over tid føre til lungekreft og andre luftveissykdommer. Nå innføres ny grenseverdi...

Publisert 20.02.2023
Lesetid: 3 min
Mann arbeider med stillas.

ARBEID I HØGDA: Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Fallulykker er ei av dei vanlegaste årsakene til skadar og dødsfall på norske arbeidsplassar. Det er arbeidsgivar som har ansva...

Publisert 20.02.2023
Lesetid: 2 min
To personer i gule vester i samtale over bordet

REGLENE ENDRES: Fra 1. april i år vil muligheten for å leie inn arbeidskraft ved et midlertidig arbeidskraftbehov snevres inn. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Fagartikkel

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte...

Publisert 16.02.2023
Lesetid: 3 min
To ansatte i gul vest står på byggeplass i samtale

INNLEIE: Arbeidstilsynet fant få alvorlige brudd, men noe manglende notoritet i tilsyn med bemanningsbyråer og virksomheter som leier inn arbeidskraft. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Meninger

Hvordan er tilstanden i bemanningsbransjen?

Få grove brudd på regelverket. Det er resultatet etter nesten 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn...

Publisert 16.02.2023
Lesetid: 3 min
To regionale verneombud

REGIONALE VERNEOMBUD: Eva Jenssen og Claudia Förster jobber for at renholdere skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet

Reportasje

En dag på jobben: Møt to regionale verneombud

Nær halvparten av de med fravær i renholdsbransjen oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket a...

Publisert 15.02.2023
Lesetid: 6 min
Bildet viser en byggeplass hvor et betongelement løftes av kran.

FLEST DØDSFALL I BYGG- OG ANLEGG: 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i de tre næringene bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring og jordbruk. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

27 arbeidstakere døde på jobb i 2022

I fjor døde 27 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. 24 av de omkomne var norske statsborgere og alle v...

Publisert 14.02.2023
Lesetid: 5 min
Illustrasjon overnatting og srvering
Nyhet

Overnatting og servering – ny bransje i Arbeidsmiljøportalen

No kan verksemder innan overnatting og servering finne innsikt om eigen bransje og tilpassa verktøy for eit betre arbeidsmiljø ...

Publisert 13.02.2023
Lesetid: 3 min