Artikler

To kollegaer i kontorlandskap.

VIKTIG FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ: Psykologisk trygghet fremmer engasjement, trivsel og god helse, og er viktig for et godt arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Åpenhet og respekt bidrar til psykologisk trygghet på jobb

– Psykologisk trygghet er det viktigste kjennetegnet på et godt arbeidsmiljø, sier Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog ...

Publisert 20.03.2023
Lesetid: 4 min
BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten...

Publisert 16.03.2023
Lesetid: 8 min
En inspektør fra Arbeidstilsynet som møter en virksomhet

INNSATS I RENHOLDSBRANSJEN: Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsvirksomheter landet over. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Arbeidstilsynet kontrollerer renholdsbransjen

Arbeidstilsynet skal nå ut og kontrollere renholdsbransjen – en bransje som over tid har vært preget av blant annet manglende...

Publisert 15.03.2023
Lesetid: 3 min
Bildet viser en kvinnelig servitør som strekker seg etter et glass i en bar.

SKAL TAS TAK I: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid og alkoholservering, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Mange virksomheter i overnatting og servering gjør for lite for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

De siste fem årene har Arbeidstilsynet undersøkt i vel 800 tilsyn om virksomheter innen overnatting og servering har rutiner fo...

Publisert 10.03.2023
Lesetid: 6 min
Bildet viser en mann som jobber på en pc på et hjemmekontor. 

SKAL AVTALEFESTES: Skriftlig avtale om hjemmekontor er en tilleggsavtale til ordinær arbeidsavtale. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Ansatte på hjemmekontor? Husk skriftlig avtale!

Har du ansatte som jobber hjemmefra regelmessig? Da skal dere inngå skriftlig avtale om hjemmearbeid. Har du ikke en slik avtal...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 3 min
Eksplosjon

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox

Fagartikkel

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet , må gjøre en risikovurdering knyttet til...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 2 min
To helsefagarbeidere.

AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

Å møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

Publisert 06.03.2023
Lesetid: 5 min
Eksempler på varseltrekanter for kjemikalier

ET KRAV I REACH-FORORDNINGEN: Brukere av kjemikalier skal få oppdaterte sikkerhetsdatablader når det skjer vesentlige endringer. Illustrasjon: Arbeidstilsynet

Nyhet

Felles tilsynsprosjekt om oppdaterte sikkerhetsdatablader for kjemikalier

I år skal alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert. Det er et krav som kom etter at vedlegg II ble endret i den...

Publisert 01.03.2023
Lesetid: 2 min
Fugemasse

DIISOCYONATER: Kjemikaliet brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. FOTO: Colourbox

Nyhet

Nye krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha  fullført opplæring i sikker bruk med...

Publisert 28.02.2023
Lesetid: 2 min