Artikler

Mann måker snø av tak.

SØRG FOR SIKKER MOKING: Alt arbeid over to meter skal sikrast. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Får du hjelp til snøryddinga? Hugs arbeidsmiljøloven.

Mykje snø i store delar av landet tvingar mange opp på taket for å moke. Hugs at du blir rekna som arbeidsgivar og har ansvar f...

Publisert 20.01.2023
Lesetid: 3 min
Tre ansatte som går ned trapp.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ: Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter. FOTO: Arbeidstilsynet 

Nyhet

Flere må jobbe systematisk forebyggende med psykososialt arbeidsmiljø

En ny rapport viser at under  halvparten av norske virksomheter jobber systematisk med psykososialt arbeidsm iljø . Flere tar t...

Publisert 12.01.2023
Lesetid: 5 min
Ung kvinne jobber på pc.

EN LØSNING? Quiet quitting har vært mye diskuert blant unge arbeidstakere. FOTO: Colourbox

Nyhet

Er quiet quitting løsningen for de unge?

Begrepet quiet quitting har vært heftig diskutert av unge verden over i sosiale medier, særlig på Tik Tok, det siste året. Er...

Publisert 12.01.2023
Lesetid: 4 min
 To kollegaer i samtale i kontorlandskap

INNFLYTELSE ER VIKTIG: Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen og reduserer risikoen for å bli syk av jobben.

Publisert 11.01.2023
Lesetid: 4 min
Illustrasjon av renholder
Nyhet

Reinhald – ny bransje i Arbeidsmiljøportalen

No kan verksemder innan reinhald finne innsikt om eigen bransje og tilpassa verktøy for eit betre arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøpo...

Publisert 21.12.2022
Lesetid: 3 min
Eksplosjon

Illustrasjonsbilde av eksplosjon (Colourbox)

Fagartikkel

Har du høyrt om ATEX?

ATEX tyder eksplosiv atmosfære. Ei atmosfære der alt ligg til rette, kan eksplodere. Vi snakkar ikkje om kuler, krutt og...

Publisert 20.12.2022
Lesetid: 3 min
Bildet viser en dame og en mann som sitter ved et bord og kikker på et skjermbrett sammen.
Nyhet

Skal vi være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste?

Har du mottatt brev fra Arbeidstilsynet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste? Arbeidstilsynet får mange spørsmål om...

Publisert 19.12.2022
Lesetid: 3 min
Kvinnelig servitør bærer et serveringsbrett med drikke.

UTSATT BRANSJE: Overnatting- og servering er en utsatt bransje når det gjelder seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uakseptabelt og skal tas på alvor. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er...

Publisert 16.12.2022
Lesetid: 3 min
Mynter stablet i fire stabler
Nyhet

Nye minstelønnssatser

Nye minstelønnssatser trer i kraft 15. desember 2022. Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle...

Publisert 15.12.2022
Lesetid: 1 min