Artikler

Gul vest med Arbeidstilsynets logo.

OVERTREDELSESGEBYR: Ved gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven med forskrifter kan Arbeidstilsynet sanksjonere med et administrativt gebyr. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Å få overtredelsesgebyr er ikke det samme som å være kriminell

Mímir Kristjánsson sier til NRK 12. september at han ikke forstår at kriminelle firmaer skal skånes. Vi er enige med Kristjánss...

Publisert 26.09.2022
Lesetid: 2 min
Frisør og kunde prater i frisørsalongen.

I SALONGEN: Siv Oldervik som er daglig leder ved frisørsalongen Stas Hår og Bryn i Trondheim, mener at det er alle sitt ansvar å bidra til godt arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet.

Reportasje

Kundekontakt – til glede og frustrasjon

Frisører er en av mange yrkesgrupper som tilbringer store deler av arbeidshverdagen i møte med kunder. Å jobbe tett på menneske...

Publisert 22.09.2022
Lesetid: 3 min
Bildet viser en kvinne som sitter ved en kontorpult med en pc. Hun snakker med en mann som står ved siden av pulten.

SNAKK SAMAN: Leiar og tilsette bør ha god dialog før temperaturen på arbeidsplassen blir endra, oppfordrar Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Er det greitt å senke temperaturen på arbeidsplassen?

Rekordhøge straumprisar har fått mange verksemder til å skru ned temperaturen på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet anbefaler å...

Publisert 20.09.2022
Lesetid: 2 min
Bildet viser en arbeider innen bygg og anlegg med gul vest og hvit hjelm.

UTSATT GRUPPE: Utenlandske arbeidstakere er ekstra sårbare når de ikke kjenner rettighetene sine i det norske arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

I to år har Know Your Rights-kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot ...

Publisert 09.09.2022
Lesetid: 4 min
Fire fargerike plastboller.

BRUKT I PRODUKSJON: For å produsere plastboller blir DMF anvendt i produksjonen. FOTO: COLOURBOX

Fagartikkel

Nye krav til bruk av løsemiddel

Det kommer n y e vilkår for bruk av løsemiddelet N,N - dimetylformamid (DMF) . Løsemiddelet er karakterisert som akutt giftig...

Publisert 08.09.2022
Lesetid: 2 min
Lege fyller ut skjema.

SKJEMA I NY FORM: Som lege skal du melde frå om alle sjukdommar og plagar som du trur kan skuldast arbeidet til pasienten. FOTO: COLOURBOX

Nyhet

Nytt meldeskjema for arbeidsrelatert sjukdom

Alle legar skal melde frå til Arbeidstilsynet om sjukdom dei trur kjem av arbeidet til pasienten. No har skjemaet kome i ny for...

Publisert 07.09.2022
Lesetid: 2 min
Stilasmontør

MÅ SØKE: Alle som planlegger å bygge eller bygge om arbeidslokaler, må søke Arbeidstilsynet om samtykke til planene. Det skal sikre at bygget møter kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Ny søkeløsning for Arbeidstilsynets samtykke kutter saksbehandlingstiden

Nå kan tiltakshavere få svar på søknaden om Arbeidstilsynets samtykke på få minutter. En ny, digital egenerklæring gir automati...

Publisert 01.09.2022
Lesetid: 5 min
Bildet viser reagensglass med flytende væske med forskjellige farger.

KJEMIKALIER: Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset med kjemiske stoffer. FOTO: COLOURBOX

Fagartikkel

Ny retningslinje og rutine for grenseverdiarbeidet og grenseverdier

Rett før sommeren ble Arbeidstilsynets nye retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for...

Publisert 25.08.2022
Lesetid: 2 min
Bildet viser en uterestaurant med mange mennesker og to personer som går på gata utenfor. Det er motlys, så man ser ikke så mange detaljer.

Ansatte i overnattings- og serveringsbransjen er særlig utsatte for seksuell trakassering. Arbeidsgiver må sørge for klare rutiner for å forebygge, varsle og følge opp. Bilde: Colourbox

Nyhet

Meteren er borte — men fritt frem er det ikke

Endelig står en sommer uten behov for meterstokken for tur. Selv om vi kan samles flere, lengre og tettere – er det ikke fritt...

Publisert 05.07.2022
Lesetid: 2 min