Artikler

Eksplosjon

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox

Fagartikkel

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet , må gjøre en risikovurdering knyttet til...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 2 min
To helsefagarbeidere.

AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

Å møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

Publisert 06.03.2023
Lesetid: 5 min
Eksempler på varseltrekanter for kjemikalier

ET KRAV I REACH-FORORDNINGEN: Brukere av kjemikalier skal få oppdaterte sikkerhetsdatablader når det skjer vesentlige endringer. Illustrasjon: Arbeidstilsynet

Nyhet

Felles tilsynsprosjekt om oppdaterte sikkerhetsdatablader for kjemikalier

I år skal alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert. Det er et krav som kom etter at vedlegg II ble endret i den...

Publisert 01.03.2023
Lesetid: 2 min
Fugemasse

DIISOCYONATER: Kjemikaliet brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. FOTO: Colourbox

Nyhet

Nye krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha  fullført opplæring i sikker bruk med...

Publisert 28.02.2023
Lesetid: 2 min
Bildet viser direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet som sitter ved et skrivebord.
Meninger

Lytt til den som våger å varsle

Når det varsles om seksuell trakassering, er det avgjørende at den som sier ifra blir tatt på alvor og at problemet tas tak i.  

Publisert 22.02.2023
Lesetid: 3 min
Bildet viser et indsutriområde med tre store tanker i forgrunnen.

FARLIGE KJEMIKALIER: Arbeidstilsynet vil i år se nærmere på hvordan virksomhetene jobber med vedlikehold og tilstandskontroll. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Tilsyn for å hindre storulykker

Vedlikehold, med spesielt søkelys på aldring av anlegg og utstyr, er hovedtema for tilsyn med storulykkevirksomheter i år.

Publisert 22.02.2023
Lesetid: 3 min
Eksos som kommer ut av eksospotta på en blå bil

UTSATT FOR DISELEKSOS: Yrkesgrupper som er utsatt for å bli eksponert for dieseleksos er blant annet mekanikere, lastebil- og trailersjåfører, brannfolk, bygningsarbeidere og veiarbeidere. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser

Dieseleksos kan være helseskadelig, og kan over tid føre til lungekreft og andre luftveissykdommer. Nå innføres ny grenseverdi...

Publisert 20.02.2023
Lesetid: 3 min
Mann arbeider med stillas.

ARBEID I HØGDA: Stillas, stigar og kantsikringsprodukt har krav om at dei skal ha sertifikat frå eit akkreditert sertifiseringsorgan. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Tilsette må ikkje ende opp som syndebukk

Fallulykker er ei av dei vanlegaste årsakene til skadar og dødsfall på norske arbeidsplassar. Det er arbeidsgivar som har ansva...

Publisert 20.02.2023
Lesetid: 2 min
To personer i gule vester i samtale over bordet

REGLENE ENDRES: Fra 1. april i år vil muligheten for å leie inn arbeidskraft ved et midlertidig arbeidskraftbehov snevres inn. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Fagartikkel

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte...

Publisert 16.02.2023
Lesetid: 3 min