Artikler

Bildet viser et vindu med en Nav-logo på.

MÅLRETTA INNSATS: Arbeidstilsynet kontrollerer korleis Nav tek hand om ansvaret for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for arbeidstakarane sine. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynet i gang med landsdekkande Nav-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med Nav-kontor over heile landet. Eitt av temaa som skal undersøkast, er korleis kontor...

Publisert 14.11.2022
Lesetid: 5 min
To personer i samtale ved et bord, den ene med Arbeidstilsynetvest

Samarbeid mellom virksomheter og BHT forbedrer HMS-arbeidet. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Økt oppmerksomhet om tilknytning til og bruk av BHT

Bedriftshelsetjenesten (BHT) spiller en viktig rolle i virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Framover skal...

Publisert 11.11.2022
Lesetid: 3 min
Bygningsarbeider monterer et stillas

Analysen av fallulykker viser at de fleste falt fra tak, gulv eller annen bygningsdel, etterfulgt av fall fra stillas og stige. (Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet)

Nyhet

Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak

I gjennomsnitt har åtte personer omkommet per år i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste ti årene. En analyse av 111...

Publisert 03.11.2022
Lesetid: 4 min
Illustrasjonsbilde av ulike bransjer fra Arbeidsmiljøportalen.

VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Arbeidsmiljøportalen er et resultat av Arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

Nyhet

IA-avtalen forlenges

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Publisert 03.11.2022
Lesetid: 2 min
Kvinnelig veterinær

EN TØFF JOBB: Trude Mostue, sjefsveterinær for Firstvet, har selv opplevd yrket som belastende. FOTO: Arbeidstilsynet

Reportasje

Mange veterinærer sliter: – Det er en givende, men energikrevende jobb

1 av 5 veterinærer har hatt selvmordstanker det siste året. Det viser forskning fra NORVET-prosjektet. Omtrent halvparten av...

Publisert 31.10.2022
Lesetid: 6 min
Bildet viser en dame og en mann som sitter ved et bord og kikker på et skjermbrett sammen.
Nyhet

Mer målrettet bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenester gjør en viktig jobb med å bidra til virksomheters forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Denne sentrale rollen...

Publisert 27.10.2022
Lesetid: 3 min
Kvinne på jobb med vond rygg som tar seg til ryggen
Nyhet

Tilsyn viser at fleire må førebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

– På tilsyn ser vi at altfor få arbeidsgivarar jobbar systematisk med å førebygge muskel- og skjelettplager. I år har vi vore p...

Publisert 25.10.2022
Lesetid: 3 min
Lei seg kvinne som blir støttet av kollegaer.

TA MOBBING PÅ ALVOR: Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering og annen utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Grip inn ved mobbing

Mange arbeidstakere blir utsatt for mobbing og trakassering i arbeidshverdagen. Hva kan du gjøre hvis du oppdager mobbing på...

Publisert 10.10.2022
Lesetid: 4 min
Brannmenn på et tak som jobber med å slukke en brann med mye røyk

SELVSTUDIUM: For å oppnå nødvendig kompetanse bør legen ta selvstudium og praktisere i samsvar med Arbeidstilsynets veiledende fagplan. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nyhet

Leger som helsesertifiserer røyk- og kjemikaliedykkere må følge nytt kriteriedokument fra Arbeidstilsynet

Helseerklæring for personer som arbeider med røyk- og kjemikaliedykking kan kun utstedes av lege med nødvendig kompetanse....

Publisert 07.10.2022
Lesetid: 3 min