Artikler

Bildet viser en traktor som har veltet som ligger på en åker ved siden av en vei

REDDER LIV: I fjor ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Tiltaket har som formål å bidra til å redde liv og hindre alvorlige ulykker. Dette bildet er fra ei traktorulykke på Jæren hvor styringen låste seg og sendte traktoren utfor en bratt kant. Her ble setebeltet brukt, og sjåføren kom fra ulykken med livet i beholdLes mer om traktorulykkenFOTO: Tor Gudmestad.

Meninger

Kronikk: Husk setebelte i traktoren i våronna!

Det som for mange er vårens vakreste eventyr, våronna, er i gang. Det er også starten på en sesong som ofte har blitt preget av...

Publisert 15.04.2021
Lesetid: 4 min
Klarspråksprisen som er en glasskulptur som skal forestille to dråper vann. Foto.
Nyhet

Arbeidstilsynet har vunne klarspråkprisen for staten 2020

–  Det er svært hyggeleg å  få ta i mot denne prisen . Det er ei  flott anerkjenning av det langsiktige  arbeidet  med  språk  ...

Publisert 13.04.2021
Lesetid: 3 min
Logoen til Sjøfartsdirektoratet. Illustrasjon.
Nyhet

Tettere samarbeid om havbruksnæringen

Den store utviklingen som nå skjer innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert...

Publisert 09.04.2021
Lesetid: 1 min
Varig merking av produkt i eksplosjonsfarlege atmosfærar. Illustrasjon.

Manglande merking på produkt

Produkt som blir brukte i eksplosjonsfarlege atmosfærar, manglar ofte varig merking. Slik merking er ein føresetnad for at...

Publisert 25.03.2021
Lesetid: 2 min
Framsida til Arbeidstilsynets årsrapport 2020. Bildet er av en person i verneutstyr og munnbind. Foto.
Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport 2020: Koronapandemien har påvirket aktiviteten

Koronapandemien har påvirket Arbeidstilsynets aktivitet i 2020. Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning.

Publisert 18.03.2021
Lesetid: 3 min
Illustrasjon med tre sirkler. I øverste sirkel er det en person med smale øyne, i sirkelen til venstre er det en person som graver med en spade og i sirkelen til høyre er det tre personer ved siden av to boligblokker. Illustrasjon.
Nyhet

A-kriminnsatsen i annerledesåret

Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe...

Publisert 18.03.2021
Lesetid: 6 min
Bilde av en bryter som har en lapp med teksten "Danger. Do not operate" festet til seg sammen med en lås. Foto.
Nyhet

Spørsmål og svar fra webinar om maskinsikkerhet

Nylig hadde Arbeidstilsynet  webinar  om maskinsikkerhet. Vi fikk inn over 150 spørsmål, og her svarer vi på et utvalg av dem.  

Publisert 15.03.2021
Lesetid: 3 min
To pc-skjermer på hjemmekontor. Foto.
Nyhet

Seks råd til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor

Mange arbeidstakere har nå jobbet ett år fra hjemmekontor. – Det er viktig at arbeidsgiver fortsatt holder kontakt med de ansat...

Publisert 11.03.2021
Lesetid: 4 min
Person med munnbind. Illustrasjon.
Nyhet

Oppdatert smittevernveileder for arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er viktig med godt smittevern på arbeidsplassene. Hittil i år er det meldt om 63 utbrudd på norske arbeidsplasser. Det har...

Publisert 10.03.2021