Arbeidstilsynet kontrollerer serveringsbransjen

Publisert 07.02.2024 - Lesetid: 3 min

I år vil enda flere serveringssteder enn i fjor få tilsyn fra Arbeidstilsynet. Vi undersøker at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Bildet viser en kvinnelig servitør som holder i en tallerken med mat.

PÅ TILSYN: Arbeidstilsynet kontrollerer nå overnattings- og serveringssteder for å undersøke at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. FOTO: Arbeidstilsynet.

– Vi har fått klare føringer om å gi flere og strengere reaksjoner når vi avdekker lovbrudd og det skal vi gjøre, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt.  

– I forrige runde med kontroller avdekket vi en del brudd på arbeidsmiljøregelverket hos en rekke av serveringsstedene vi besøkte. Bruddene kan være alt fra mangler i arbeidsavtaler til manglende timelister eller vaktplaner og manglende overtidsbetaling. Nå fortsetter vi med å skjerpe reaksjonsbruken.

Les nyhetssaken Brudd i sju av ti kontroller i utelivsbransjen

Risikoer i serveringsbransjen

– Det er viktig å følge opp deler av denne bransjen, da vi erfaringsmessig finner mange lovbrudd, selv om bruddene varierer i alvorlighet. Bransjen har også mange sårbare arbeidstakere, sier Moholt.

– Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover. I tillegg er det en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere.

Deler av bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, med virksomheter som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Krav om minstelønn

Serveringsbransjen er allmenngjort. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår i bransjer der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

Les mer om minstelønn

Fortsatt behov for å følge opp

– I tidligere tilsyn fant vi brudd hos 70 prosent av virksomhetene vi kontrollerte. Det viser at det fortsatt er behov for at vi følger opp, sier avdelingsdirektør Moholt.

Arbeidstilsynet følger særlig opp allmenngjorte bransjer, som overnatting og servering, renhold, bygg, og transport.

Ønsker tips

– Tips oss dersom du mistenker eller opplever at arbeidsgiver bryter arbeidsmiljøloven. Det kan dreie seg om for eksempel manglende overtidsbetaling eller arbeidskontrakter, brudd på arbeidstidsbestemmelser, HMS-reglement eller allmenngjøringsforskriftene, sier Moholt.

Her kan du tipse Arbeidstilsynet 

Relaterte artikler

Bildet viser en bartender som står bak disken og lager en drink.

UTSETT NÆRING: – Bransjen er prega av mange små verksemder, stor gjennomstrøyming og mykje deltidsarbeid, påpeiker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Brot i 7 av 10 kontrollar i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført meir enn 1000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbr...

Publisert 10.05.2023
Lesetid: 4 min