Helseundersøkelse

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelser. Ved noen andre typer arbeid er arbeidsgiver pålagt å tilby helseundersøkelser til arbeidstakerne.

Regelverket skiller dermed mellom plikten til å gjennomføre, og plikten til å tilby helseundersøkelser. I begge tilfeller er hensikten å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Plikt til å gjennomføre helseundersøkelse

Arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

Legen som gjennomfører helseundersøkelsen, skal ha kompetanse på det området undersøkelsen gjelder.

Plikt til å tilby helseundersøkelse

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne tilbud om helseundersøkelse ved

Bedriftshelsetjenesten kan bistå

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal tilby helseovervåkning når arbeidssituasjonen tilsier det. Husk at den som gjennomfører helsekontrollen, må ha nødvendig kompetanse på området.

Regelverk

Plikt til helsekontroll og hvilke områder som krever helsekontroll i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 14

Helsekontroll ved nattarbeid i arbeidsmiljøloven § 10-11 (8)


Konverter denne siden til PDF