HMS-kort renhold

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet viser hvilken virksomhet man jobber for, og hvem man er. Kortet skal bæres synlig på jobb.

Bildet viser hvordan HMS-kortet i renhold ser ut.

HMS-kort i renhold fra 2020.

Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Også virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.

Kravet til HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Slik søker du om HMS-kort

Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Det skal søkes om HMS-kort for alle ansatte som utfører renholdsarbeid, ett kort for hvert ansettelsesforhold. Renholdere som er ansatt flere steder må ha HMS-kort fra hver virksomhet han er ansatt i.

Bestilling av HMS-kort

Bestilling av HMS-kort gjøres på nettstedet: www.hmskort.no
HMS-kortet utstedes av Evry Card Services på vegne av Arbeidstilsynet og koster 105,50 kr + moms.

Når en virksomhet har søkt om godkjenning via nettstedet www.altinn.no, vil den, hvis alle vilkår er oppfylt, få brev om at de kan bestille HMS-kort. Først når virksomheten har HMS-kort til alle sine renholdere, vil den få endelig status som godkjent av Arbeidstilsynet. Når virksomheten ansetter nye renholdere, må det bestilles HMS-kort til dem. 

Kortbestillingen

Arbeidsgiver plikter å undersøke arbeidstakers identitet før han sender inn søknad om HMS-kort. Arbeidstakerne må være registrert i alle relevante registre før de kan få HMS-kort. Kortbestillingen vil ikke bli godkjent dersom dette ikke er i orden. Du kan lese mer om disse kravene på hmskort.no. 

Dersom andre enn de som har en formell rolle registrert i enhetsregistret for virksomheten skal bestille HMS-kort for virksomheten, så må de gis personlig fullmakt. Fullmakt gis på hmskort.no etter pålogging.

Om kortet

Kortet er gyldig så lenge man er ansatt i virksomheten, men maksimalt i to år.

HMS-kortet skal bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre som har legitimt behov for å kontrollere kortet.

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Det er viktig å merke seg at HMS-kortene er virksomhetens eiendom, ikke arbeidstakers. 

Arbeidstilsynet og skattemyndighetene kan inndra utgåtte og ugyldige HMS-kort. 

Når du er arbeidstaker

Du skal få HMS-kort fra arbeidsgiveren din. Kortet er knyttet til ansettelsen hos et bestemt firma. Hvis du er ansatt mer enn ett sted, skal du ha ett HMS-kort for hvert ansettelsesforhold.

Du skal øyeblikkelig melde fra til arbeidsgiver dersom du mister eller får stjålet HMS-kortet. Arbeidsgiver må bestille nytt kort. Hvis du slutter å jobbe for virksomheten, skal du levere tilbake kortet til arbeidsgiver.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester: kapittel 3. Bestemmelser om HMS-kort


Konverter denne siden til PDF