Slik skal offentlige myndigheter håndtere varsling

Hvis du er ansatt i en tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, har du plikt til å ta imot varsel fra arbeidstakere utenfor din egen organisasjon. Her ser du hvordan du gjør det. 

En arbeidstaker har rett til å varsle tilsynsmyndighetene eller en annen offentlig myndighet jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (2) 

Du har taushetsplikt

Som ansatt i en offentlig myndighet har du taushetsplikt. Det vil si at du har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet eller andre identifiserende opplysninger til den som varsler.

Gi tilbakemelding

Den offentlige myndigheten har ikke plikt til å undersøke eller saksbehandle innholdet i alle varsler. Likevel skal den som varsler kunne forvente å få tilbakemelding om at dere (du eller myndigheten du er ansatt i), har mottatt varselet og at det vil bli vurdert. 

Lær mer 

På Læringsplattformen (Felles digital læringsplattform i staten) finner du retningslinjer og verktøy som skal gjøre offentlige myndigheter i stand til å håndtere eksterne varsel:  

Retningslinjer for å håndtere eksterne varsel

Veiledningsguide for offentlige myndigheterGuiden gir myndighetene hjelp til å veilede arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold

E-kurset «Varsling til offentlige myndigheter»Kurset skal gjøre offentlige myndigheter bedre rustet til å håndtere eksterne varsel

Har du spørsmål om varsling?

Regelverk

Om retten til å varsle til en offentlig myndighet:Arbeidsmiljøloven § 2 A-2

Om taushetsplikt ved varsling til offendlig myndighet:Arbeidsmiljøloven § 2 A-7


Konverter denne siden til PDF