Slik skal offentlige myndigheter håndtere varsling

Hvis du er ansatt i en tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, har du plikt til å ta imot varsel fra arbeidstakere utenfor din egen organisasjon. Her ser du hvordan du gjør det. 

En arbeidstaker har rett til å varsle tilsynsmyndighetene eller en annen offentlig myndighet jf. arbeidsmiljøloven § 2 A-2 (2) 

Du har taushetsplikt

Som ansatt i en offentlig myndighet har du taushetsplikt. Det vil si at du har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet eller andre identifiserende opplysninger til den som varsler.

Gi tilbakemelding

Den offentlige myndigheten har ikke plikt til å undersøke eller saksbehandle innholdet i alle varsler. Likevel skal den som varsler kunne forvente å få tilbakemelding om at dere (du eller myndigheten du er ansatt i), har mottatt varselet og at det vil bli vurdert. 

Lær mer 

På Læringsplattformen (Felles digital læringsplattform i staten) finner du retningslinjer og verktøy som skal gjøre offentlige myndigheter i stand til å håndtere eksterne varsel:  

E-kurset «Varsling til offentlige myndigheter»Kurset skal gjøre offentlige myndigheter bedre rustet til å håndtere eksterne varsel. På nettsiden finner du også veiledning og materiell du kan bruke sammen med kurset.

Retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel til offentlige myndigheter

Guide for offentlig ansatte: Slik veileder du arbeidstakere som varslerGuiden gir offentlig ansatte hjelp til å veilede arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold.

Har du spørsmål om varsling?

Regelverk

Om retten til å varsle til en offentlig myndighet:Arbeidsmiljøloven § 2 A-2

Om taushetsplikt ved varsling til offendlig myndighet:Arbeidsmiljøloven § 2 A-7


Konverter denne siden til PDF