Opplæringsfilmer om varsling

Er du arbeidsgiver eller arbeidstaker og har spørsmål om varsling? Da kan du se våre fem filmer om varsling. Filmene gir deg en grundig innføring i viktige tema innen varsling. Du kan se filmene enkeltvis, eller i rekkefølgen vi foreslår her.

Hva er varsling etter arbeidsmiljøloven? (film 1)

Lurer du på hva varsling egentlig er, og hva som regnes som et kritikkverdig forhold? Og vet du hva som er forskjellen på et avvik, en bekymringsmelding og et varsel?

Denne filmen om varsling gir deg svar. Filmen gir også flere eksempler på ytringer som regnes som et varsel, og ytringer som ikke regnes som et varsel.

Hvorfor har vi et regelverk om varsling? (film 2)

Varsling er viktig, men vet du hvorfor?

Filmen gir deg en forståelse for hvorfor vi har et regelverk om varsling. Ytringsfrihet er en grunnlovsfestet menneskerettighet. Også arbeidstaker har ytringsfrihet, og arbeidsgiver kan ikke begrense denne uten særskilt begrunnelse. Filmen viser hvorfor ansattes ytringer har en verdi.

Regelverket om varsling (film 3)

Regelverket i varsling består av åtte paragrafer i arbeidsmiljøloven. Men hva er innholdet i alle disse paragrafene, og hva betyr paragrafene for deg som arbeidstaker eller arbeidsgiver? Hva må du huske på og kunne?

Filmen gir deg en rask oversikt over regelverket i varsling. I juni 2021 fikk vi en ny paragraf i arbeidsmiljølovens kapittel om varsling. Filmen om regelverket nevner ikke den nye paragrafen, men du kan lese § 2 A-8 Diskrimineringsnemda her eller besøk hjemmesiden til Diskrimineringsnemda

Hvordan håndtere varsling (film 4)

Er du arbeidsgiver, og kjenner du til arbeidsgivers aktivitetsplikt og omsorgsplikt ved varsling?

Filmen gir deg oversikt over arbeidsgivers plikter i en varslingssak. I filmen blir du også kjent med prinsippene for god saksbehandling, og hva dette betyr i praksis.

Ytringsklima på arbeidsplassen (film 5)

Et godt ytringsklima på jobb er viktig, men hva betyr egentlig ytringsklima?

I denne filmen vil du lære at ytringsklima består av to bestanddeler; psykologisk trygghet og ytringseffektivitet. Filmen viser også at et godt ytringsklima på jobb kan bidra til bedre prestasjoner, og forhindre ulykker.

Hva synes du om opplæringsfilmene våre om varsling?

Vi vil gjerne vite hva du synes om opplæringsfilmene våre om varsling. 

Gi tilbakemelding på opplæringsfilmene (Questback). Undersøkelsen tar 2–5 minutter.