Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Offentlige innkjøpere skal stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter, og følge opp at det etterleves. Ansatte hos leverandører og underleverandører til offentlige kontrakter skal ha lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Kravene gjelder ved tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for:

  • statlige myndigheter
  • kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer

Ledelsen i de offentlige virksomhetene har det overordnede ansvaret for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter.

Nye krav fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 må offentlige oppdragsgivere som inngår avtaler over terskelverdiene også stille kontraktsvilkår om:

Offentlige oppdragsgivere må også stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Kravene gjelder for bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre nødvendig kontroll av om også de nye kontraktsvilkårene overholdes.

E-læring og veileder

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har et e-læringskurs som gir en introduksjon til temaet, og der Arbeidstilsynet har bidratt med innhold.

Her finner du e-læringskurset (DFØ)  

DFØ har også en veileder med blant annet maler for kontraktskrav, egenrapportering og risikostyringsverktøy som hjelper deg i arbeidet.

Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (DFØ)

 

Regelverk 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter


Konverter denne siden til PDF