Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Offentlige innkjøpere skal stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter, og følge opp at det etterleves. Ansatte hos leverandører og underleverandører til offentlige kontrakter skal ha lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Kravene gjelder ved i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter for:

  • statlige myndigheter
  • kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer

Ledelsen i de offentlige virksomhetene har det overordnede ansvaret for arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har en veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Her finner du blant annet maler for kontraktskrav, egenrapportering og risikostyringsverktøy som hjelper deg i dette arbeidet.

Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (DFØ)

Regelverk 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter